Публікації

ПР"Складання графіків добового технологічного процесу на фермах" ТВТ - 303

 ПР"Складання графіківдобового технологічного процесу на фермах" Технологічний процес – це сукупність знань про способи, закон, засоби і послідовність виконання усіх операцій с.-г. роботи, зв’язаної із зміною розміщення, форми, розмірів і властивостей перероблюваної сировини. Виробничий процес може включати декілька технологічних процесів. Так, процес виробництва м’яса включає технологічні процеси приготування кормів, прибирання і утилізації гною, підйому води із свердловини, напування тощо. Робочий процес машини характеризується способом впливу робочих органів машини або агрегату на перероблювану сировину. При цьому враховуються як основні операції, так і допоміжні, у тому числі завантаження сировини, передача від одного робочого органа до другого, вивантаження готової продукції тощо.

Основною структурною одиницею потокової технології виробництва на тваринницьких фермах і комплексах є потокова технологічна лінія (ПТЛ) - сукупність взаємопов’язаних машин, обладнання і тварин,…

ПР"Ознайомлення з розпорядком дня на тваринницьких фермах " ТВТ - 303

Ознайомлення  з розпорядком дня на тваринницьких фермах при різних системах утримання корів і молодняку ВРХМетодика складання розпорядку робочого дня та змінник графіків роботи Документами, які регламентують трудову діяльність робітників протягом доби, є графіки змінності роботи і розпорядку робочого дня, що передбачають: тривалість зміни, початок і кінець робочого дня, функціональні обов'язки виконавців, час обідньої перерви, порядок чергування змін. У зв'язку з особливостями сільськогосподарського виробництва, наявністю не співпадаючих періодів виробництва та робочих періодів виникає необхідність у встановленні різного за тривалістю робочого дня і чергування змін. Тому графіки змінності та розпорядку робочого дня повинні складатись з 'урахуванням напруженості сільськогосподарських робіт, тривалості світлового дня у різну пору року, кліматичних та інших умов. Проектування робочого дня і змінності роботи повинні починатись із визначення тривалості зміни тижня за календарними…

ПР"Норми обслуговування худоби та визначення потреби в операторах." ТВТ - 303

Зображення
Норми обслуговування худоби та визначення потреби в операторах. Розрахунок потреби в операторах машинного доїння залежно від кількості корів у господарстві та рівня механізації молочної ферми. ( ПР)

Для тваринницьких ферм і комплексів характерний чітко визначений перелік робіт. Відмінними особливостями тваринницьких ферм і комплексів є механізація та автоматизація виробничих процесів, застосування сучасних технологій виробництва конкретних видів тваринницької продукції. Тому зрозуміло, що при сучасному рівні технології й технічної оснащеності тваринницьких ферм повинні бути впроваджені відповідні форми й методи організації праці тваринників. Характерною рисою форм організації праці на тваринницьких комплексах є поглиблений поділ праці їх працівників, через що роботи по обслуговуванню тварин строго спеціалізовані й виконуються, як правило, групою виконавців. До таких робіт належать кормоприготування, отримання продукції, обслуговування тварин, транспортні та вантажно-розвантажувальні роб…

Л-7"Системи і способи утримання худоби" ТВТ - 303

1)Особливості існуючих систем і способів утримання худоби. 2)Характеристика стійлово-вигульної, стійлово-пасовищної та стійлово-табірної систес утримання худоби. 3)Способи утримання худоби: прив’язне, та безприв’язне. 4)Переваги та недоліки систес і способів утримання та їх економічна ефективність. 5)Способи роздавання кормів, водопостачання, вентиляції, видалення гною при різних варіантах утримання худоби. 6)Організація праціта розподіл робочого часу на фермах ВРХ. 7)Розпорядок робочого дня на фермах при утриманні різних систем-вікових груп. 8)Економічне та зоотехнічне обґрунтування розподіл робочого часу на фермах.
Способів утримання корів та биків існує два: стійловий і пасовищний. Найчастіше використовують будь-яку комбінацію цих способів. У місцевостях із холодним кліматом, наприклад, влітку корів утримують на пасовищах, а взимку переводять на стійлове утримання. Існує безліч систем пасовищного утримання корів, що відрізняються одна від одної деталями, але схожі в одному: у разі пасо…

ТВТ -303 ПР -Ідентифікація і реєстрація тварин

 Заповнення форм обліку ,ідентифікації і реєстрації тварин Усі тварини, що утримуються у господарстві, повинні бути ідентифіковані за допомогою двох бирок єдиного зразка. Бирка — вушний знак встановленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером, що є знаком суворого обліку, та використовується виключно для ідентифікації визначеного виду тварин. Замовлення бирок і обладнання для прикріплення бирок проводиться власником виключно в державному підприємстві «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин». Бирки повинні прикріплюватися на кожну тварину, що народилася в господарстві, не пізніше семи днів від моменту її народження, але раніше, ніж тварина залишить господарство.  Прикріплення бирок здійснюється відповідно до інструкції, приведеної нижче. 1. Ідентифікація тварин проводиться тільки бирками затвердженого зразка, які надійшли від державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин». 2. Бирка вушна складається з двох частин — вхідної та порожнистої, що з’єднуються м…

Значення коней для сільського господарства, їх походження та одомашнення

Зображення
Значення коней для сільського господарства
Конярство є додатковим джерелом виробництва м’яса і молока. Коней використовують у внутрішньогосподарських роботах з обслуговування тваринницьких ферм; для обробітку ґрунту, перевезення вантажів. На конях можна працювати цілий рік, у будь-яку погоду, на будь-якій місцевості. Коней використовують як донорів у біологічній промисловості для виготовлення лікарських і профілактичних сироваток, лікувального шлункового соку, а також для виробництва шкіряно-хутрової сировини. Важливу роль коні виконують у розвитку фізичної культури і зміцненні здоров’я людей, а також у спорті і охороні правопорядку (кінна поліція). Про розвиток конярства у Київській Русі (ІХ–ХIIст.) і в більш пізні часи свідчать письмові джерела. Так, в Іпатіївських літописах 1146 року зазначено, що київські князі Ігор і Святослав для охорони своїх володінь мали кілька табунів (3000 кобил стадних і 1000 коней). Для їх утримання були збудовані стайні. Відомо, що запорізьке козацтво (1552–…