Публікації

Лекція № 5 "Зимівля риби. Вирощування товарної риби." ТВТ - 403

  Лекція № 5  "Зимівля риби. Вирощування товарної риби."  План Зимівля риби різних вікових груп. Температурний та газовий режим води при зимівлі риб. Вирощування товарної риби при дво і трирічному обороті. Моно та полікультура. Розрахунок потреби кормів та добрив для нагульних ставів. Виробництво товарної риби за дворічного обороту.  Для товарного рибництва як правило відводять малопродуктивні землі (піщані, супіщані, суглинкові, солончакові, заплавні, підзолисті) і лише зрідка – родючі (чорноземні, каштанові). Джерелами водопостачання можуть бути атмосферні опади, джерела, річки, озера, водосховища, іригаційні канали і скидні води з іригаційних систем. Площі і глибини ставів визначаються рельєфом місцевості і господарським призначенням, вони можуть дещо різнитись від нормативних параметрів. Залежно від конкретних умов, особливостей будови і забезпечення водою розробляють оптимальну біотехніку підготовки ставів. Великої уваги потребує підготовка руслових і балкових ставів, у

Лекція № 5 " Кінний спорт і туризм" ТВТ - 403

http://192.162.132.48:5000/MyWeb/manual/vyrobn_i_pererobka_prod_tvar/konarstvo/11/11.htm Лекція № 5  " Кінний  спорт і туризм"  План Стан і перспективи розвитку кінного спорту. Сучасні види кінного спорту. Правила проведення змагань. Вимоги до спортивних коней і принципи їх відбору.

Лекція № 14 "Технологія виробництва мяса качок" ТВТ - 403

Зображення
  Лекція № 14  "Технологія виробництва мяса качок"  План Цех виробництва інкубаційних яєць качок. Цех вирощування ремонтного молодняку. Цех вирощування качок на мясо.  Годівля качок. Розведення качок — важливе джерело отримання пташиного м’яса, особливо в умовах інтенсивного виробництва. Висока ефек­тивність розведення їх ґрунтується на використанні цінних біо­логічних особливостей птиці цього виду. Молодняк качок характе­ризується скороспілістю і високою інтенсивністю росту. В 7-тиж- невому віці жива маса гібридних каченят становить 3,2 — 3,4 кг, а початкова маса за цей період зростає більш як у 60 разів за витрати корму на 1 кг приросту 2,8 — 3,0 кг і середньодобових приростів 64 — 68 г. Качки відзначаються високою життєздатністю і пристосованістю до умов середовища. Вони зберігають достатньо високий рівень про­дуктивності як у разі використання неогороджених водоймищ, так і кліткового утримання. Серед сільськогосподарських тварин тільки ця птиця здатна поїдати планктон. Ка

Лекція № 4 " Технологія виробництва продукції бджільництва" ТВТ -403

Зображення
  Лекція № 4  " Технологія виробництва продукції бджільництва" План Походження і класифікація меду.Хімічний склад і властивості меду. Технологія відкачування меду, його обробка та зберігання. Сорти меду. Віск, види воскової сировини. Технологія виготовлення вощини. Квітковий пилок. Технологія відбору, обробки та зберігання обніжжя. Виткористання пилку для підгодівлі бджіл. Біологічна роль маточного молочка. Погодження та застосування прополісу і бджолинної отрути Мед Мед бджоли виробляють унаслідок переробки ними зібраного нектару або паді. За своїм складом мед містить близько 300 різних речовин і мінеральних елементів. У складі меду переважають цук­ри — глюкоза (близько 35 %) і фруктоза (40 %), інші вуглеводи (мальтоза, трегалоза, рафіноза тощо) трапляються в меншій кілько­сті. Мед містить ферменти (амілазу, каталазу, інвертазу), вітаміни (А, В1, В2, В3, В5, Вб, Н, С, Е та ін. Він має лікувальні властивості, притаманні рослинам, з яких бджоли збирають нектар, а тому його вик

Практична робота №5 " Проведення забою кролів, зняття шкурок та їх первинна обробка і оцінка" ТВТ - 403

Зображення
  Практична робота №5  " Проведення забою  кролів, зняття шкурок та їх первинна обробка і оцінка"  Мета: ознайомити студентів з особливостями забою кролів , обробки та оцінки шкурок. Матеріально - технічне оснащення робочого місця: робочий зошит, олівець, лінійка,ручка, ноутбук, носій з мультимедійною презентацією. Завдання 1: Вивчити особливості проведення забою кролів та методику зняття шкурок. Завдання 2 : Ознайомитися з тенхнологією обробки і оцінки шкурок. Завданняя 3: У робочих зошитах оформитит звіт згідно методичних рекомендацій. Методичні рекомендації.: Шкурки кролів — цінна сировина для виготовлення модних і недорогих, зручних для носіння, але, на жаль, недовговічних хутряних виробів. Дуже важливо, щоб знята з кроля шкурка була високоякісною. Це залежить від певних умов: утримання та годування, часу забою (коли немає линьки), правильності їхнього зняття, первинної обробки і зберігання. Величина шкурки залежить од віку тварини, п годування і породи.    Найпоширеніша

Лекція № 2 " Племінна робота у кролівництві. Відтворення кролів" ТВТ -403

 Лекція № 2  " Племінна робота у кролівництві. Відтворення кролів" План Добір кролів за комплексом ознак. Підбір індивідуальний і груповий. Бонітування кролів. Методи розведення  кролів. Схрещування і гібридизація.  Зоотехнічний і племінний облік. Мічення кролів. Технологія утримання і годівлі кролів. Основними методами племінної роботи в кролівницьких господарствах є відбір і підбір кращих тварин, створення племінного ядра стада, оцінка плідників за якістю потомства, організація племінного обліку. У кролівництві застосовують два методи  розведення  —  чистопородне та схрещування тварин  різних порід. При чистопородному розведенні виявляють видатних за племінними і продуктивними якостями тварин, які стають родоначальниками ліній і родин. Якщо загальний предок спорідненої групи самка, таку групу називають родиною. Заводські лінії й родини підтримують відбором і підбором та помірними спорідненими спаровуваннями протягом 4—5 поколінь, а потім з кращих перевірених плідників виділ